logo กลับหน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียกประกวดราคาและสอบราคาเพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 5 สัญญา


 
เรียกประกวดราคาและสอบราคาเพื่อปรับปรุงสาธารณูปโภค
และสาธารณูปการ 5 สัญญา
 
          นายสุทัศน์ อินทุราม พนักงานประชาสัมพันธ์ 8 กองสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติมีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวน 3 สัญญา ได้แก่ สัญญาแรก งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลาน ร้านค้าชุมชน ก่อสร้างลานอุปกรณ์เด็กเล่น ฐานออกกำลังกายกลางแจ้ง พื้นลานคอนกรีตเสริมเหล็ก (ค.ส.ล.) รั้วตาข่าย ปรับปรุงลานกีฬา ปรับปรุงท่อน้ำทิ้งแนวด้านล่างของอาคาร ปรับปรุงซ่อมแซมท่อโสโครกและท่อน้ำทิ้งพร้อมก่อสร้างบ่อพัก ซ่อมท่อเมนโสโครก ท่อเมนน้ำทิ้ง จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เด็กเล่นกลางแจ้ง อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบางขุนเทียน 2 สัญญาที่ 2 งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานร้านค้าชุมชน หลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ ก่อสร้างลานอุปกรณ์เด็กเล่น ฐานออกกำลังกาย พร้อมอุปกรณ์ ก่อสร้างรั้วรอบอาคารศูนย์ชุมชน ปรับปรุงสนามเด็กเล่น จัดหาและติดตั้งอุปกรณ์เด็กเล่นกลางแจ้ง อุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ1 (วัดศรีวารีน้อย) บ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 2 (บางนา กม.16) และบ้านเอื้ออาทรสุวรรณภูมิ 3 (บางบ่อ กม.29) สัญญาที่ 3 งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลาน (ค.ส.ล.) ลอกท่อระบายน้ำ ก่อสร้างสนามเด็กเล่น ฐานออกกำลังกาย ค.ส.ล. รางระบายน้ำฝน รั้วตาข่าย งานปูยางสังเคราะห์ จัดหาพร้อมติดตั้งอุปกรณ์ออกกำลังกายกลางแจ้ง อุปกรณ์เด็กเล่นกลางแจ้ง อุปกรณ์กีฬา และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (นาเกลือ) และบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (นาจอมเทียน) ผู้สนใจขอซื้อเอกสารประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ทั้งสามสัญญาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 กำหนดยื่นเอกสารประกวดราคาฯ ในวันที่ 29 สิงหาคม 2556 ณ ห้องเปิดซอง 1 ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกให้เข้าเสนอราคาในวันที่ 2 กันยายน 2556 และกำหนดเสนอราคาในวันที่ 9 กันยายน 2556 ณ บริษัท ไอ ซี เอ็น ซิสเต็ม จำกัด ตั้งอยู่ที่ อาคารทีม เลขที่ 151 หมู่ที่ 12 ถนนนวลจันทร์ แขวงคลองจั่น เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10230 โทร. 0 2944 6860-3
 
          นอกจากนี้ ยังเรียกสอบราคาจ้างเหมา (เหมารวม) เพื่อดำเนินการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯจำนวน 2 สัญญา ได้แก่ สัญญาแรก ดำเนินการซ่อมแซมอาคาร บ้านแฝด 2 ชั้น จำนวน 62 หลัง และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดนครศรีธรรมราช 2 (โพธิ์เสด็จ) สัญญาที่ 2 ดำเนินการก่อสร้าง บ้านตัวอย่าง (บ้านเดี่ยว 2 ชั้น) จำนวน 2 หน่วย รวมสูญหายและต่อเติมงานวิศวกรรมโยธา งานภูมิสถาปัตยกรรม งานปรับปรุงส่วนอื่นๆ งานจัดหาและติดตั้งครุภัณฑ์ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดหนองคาย (แยกเวียงจันทน์) ผู้สนใจขอซื้อเอกสารสอบราคาทั้งสองสัญญาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 สิงหาคม 2556 กำหนดยื่นซองสอบราคาในวันที่ 30 สิงหาคม 2556 พร้อมเปิดซองในวันเดียวกัน ณ ห้องเปิดซอง 1 ชั้น 1 อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ
 
          ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดและรับเอกสารได้ที่กองประมูล ฝ่ายพัสดุและบริการโครงการก่อสร้าง อาคาร 1 สำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ ถนนนวมินทร์ คลองจั่น บางกะปิ กรุงเทพฯ โทร.0 2351 6144 และ 0 2351 7075 ในวันและเวลาทำการ หรือ www.nha.co.th


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร การเคหะแห่งชาติ | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615