logo กลับหน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์
การเคหะฯ เปิดขายโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (ลำปลายมาศ) เฟส 1


 
การเคหะฯ เปิดขายโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์
(ลำปลายมาศ) เฟส 1
 
          นายสุทัศน์ อินทุราม พนักงานประชาสัมพันธ์ 8 กองสื่อสารและประชาสัมพันธ์ การเคหะแห่งชาติ เปิดเผยว่า การเคหะแห่งชาติเปิดโอกาสให้ประชาชนทั่วไปได้รับจองโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (ลำปลายมาศ) เฟส 1ระหว่างวันที่ 5- 14 ตุลาคม 2556 เวลา 08.30 – 17.00 น. ณ บริเวณที่ตั้งโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (ลำปลายมาศ) เฟส 1 ที่ตั้งโครงการฯ ถนนนครราชสีมา – บุรีรัมย์ ตำบลหนองคู อำเภอลำปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย์ รูปแบบอาคารก่อสร้างเป็นบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ 21 ตารางวา จำนวน 76 หน่วย ราคาขายเงินสด 520,000.-บาท วางมัดจำ 3,000.-บาท (เฉพาะแปลงที่ไม่มีค่าทำเล) แปลงที่คิดค่าทำเลเพิ่มประกอบด้วย แปลงมุมติดถนนสองด้าน คิดเพิ่ม 10,000.-บาทต่อหน่วย, แปลงติดสวน ศูนย์ชุมชน ลานตลาดหรือลานกีฬา คิดเพิ่ม 10,000.-บาทต่อหน่วย, แปลงติดถนนสายหลัก คิดเพิ่ม 10,000.-บาทต่อหน่วย,
 
          สำหรับเอกสารประกอบการจอง ประกอบด้วย สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาทะเบียนสมรส (ถ้ามี) และหนังสือรับรองรายได้ สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร. 084 387 3927 ในวันและ เวลาทำการ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร การเคหะแห่งชาติ | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615