logo กลับหน้าแรก

ข่าวประชาสัมพันธ์
กคช. จับมือ ททท. จัดโครงการส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม 
       การเคหะแห่งชาติร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จัดโครงการ "ส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม” ที่ จ.ตราด โดยนำเยาวชนอายุระหว่าง 10-15 ปีและคณะกรรมการชุมชนจากบ้านเอื้ออาทร จ.จันทบุรี (พระยาตรัง) บ้านเอื้ออาทรและเคหะชุมชน จ.ระยอง จำนวน 135 คน เข้าร่วมโครงการ ฯ โดยมีนางอำภา รุ่งปิติ รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมกับนายวรนิติ์ กายราศ ผู้อำนวยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงาน จ.ตราด ให้การต้อนรับ
       นางอำภา รุ่งปิติ รผว.กคช. เปิดเผยว่า กิจกรรมในครั้งนี้ มุ่งหวังให้เยาวชนได้ไปทัศนศึกษาหาความรู้การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ในจังหวัดตราด ถือเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกและส่งเสริมให้เยาวชนได้รับความรู้เรื่องการอนุรักษ์ธรรมชาติ และสามารถนำเอาความรู้มาประยุกต์ใช้ในพื้นที่ชุมชนของการเคหะแห่งชาติให้น่าอยู่อาศัยยิ่งขึ้น ทั้งนี้นายวรนิติ์ กายราศ ผอ.ททท. ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า โครงการนี้เป็นโครงการแรกที่ ททท. จ.ตราด และ กคช. ร่วมกันจัดตั้งขึ้น เพื่อปลูกฝังให้เยาวชนอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติอย่างยั่งยืน
       โครงการส่งเสริมเยาวชนรักษ์สิ่งแวดล้อม เป็นความร่วมมือระหว่างสองหน่วยงาน คือการเคหะแห่งชาติ และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย โดย ททท. เป็น 1 ใน 6 รัฐวิสาหกิจ ที่ กคช. ร่วมจัดทำแผนการใช้ทรัพยากรและความร่วมมือระหว่างกัน (Synergy) ในระยะยาว ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2555-2559 เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของสำนักงานกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร การเคหะแห่งชาติ | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615