จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการขาย 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ชาวดินแดง 2 ร่วมกิจกรรมเก็บสิ่งของเหลือใช้ (22/07/2557)
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ 4 สัญญา (21/07/2557)
เรียกประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ จำนวน 4 สัญญา (21/07/2557)
เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ จำนวน 3 สัญญา (21/07/2557)
การเคหะฯ เรียกประกวดราคาจ้างทางอิเล็กทรอนิกส์และสอบราคาปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ 4 สัญญา (21/07/2557)
อ่านทั้งหมด     
 
ประกาศขายที่ดินมากกว่า 5 ไร่ข่าวประกวดราคา / จัดประโยชน์ข่าวประกวดราคา / สอบราคา ฝ่ายพัสดุ 
ประกาศขายที่ดินมากกว่า 5 ไร่
ประกาศ การเคหะแห่งชาติยกเลิกการขายที่ดินแปลงว่างโครงการฯเชียงใหม่ (หนองหอย) 30-3-94.9ไร่ (ตามประกาศ ฉบับลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2557) (09/07/2557)
ประกาศ การเคหะแห่งชาติ เรื่องขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในโครงการเคหะชุมชนบางพลีคอมเพล็กซ์ (PC2) กำหนดลงทะเบียนยื่นข้อเสนอซื้อฯ ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2557 เวลา8.30-15.00น.เป็นต้นไป (08/07/2557)
ประกาศ การเคหะแห่งชาติ ขายที่ดินแปลงว่าง ในโครงการบ้านเอื้ออาทรสกลนคร (สว่างแดนดิน) วันที่ยื่นซองเสนอซื้อที่ดินฯ 24 กรกฎาคม 2557 เวลา 9.30-10.30น. (04/07/2557)
การเคหะแห่งชาติ เรื่องยกเลิกการขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้างในโครงการเคหะชุมชนบางพลีคอมเพล็กซ์ (PC2) ครั้งที่3/2556 (25/06/2557)
ประกาศ การเคหะแห่งชาติ เรื่องขายที่ดินแปลงว่างในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (ตะพง) กำหนดลงทะเบียนยื่นข้อเสนอซื้อฯ ตั้งแต่วันที่ 26 พฤษภาคม 2557 เวลา8.30-15.00น.เป็นต้นไป (26/05/2557)
อ่านทั้งหมด     
Best resolution 1024x768 Pixel, 2010 Copyright National Housing Authority. All Rights Reserved.
การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 http://www.nha.co.th