จำนวนผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์
ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าวการขาย 
ข่าวประชาสัมพันธ์
การเคหะฯ เตรียมปรับบทบาทสำนักงานเคหะชุมชนให้เป็น “สำนักงานยกระดับคุณภาพและความสุขชุมชน” (21/04/2557)
ประกาศยกเลิกประกวดราคาในเขตประเวศ 1 สัญญา (21/04/2557)
เรียกประกวดราคาจ้างอิเล็กทรอนิกส์ปรับปรุงสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ จำนวน 3 สัญญา (09/04/2557)
ขายที่ดินในโครงการเคหะชุมชนอุดรธานี จ.อุดรธานี (09/04/2557)
ขายที่ดินแปลงว่าง 2 แปลง ในโครงการเคหะชุมชนอุดรธานี จ.อุดรธานี (09/04/2557)
อ่านทั้งหมด     
 
ประกาศขายที่ดินมากกว่า 5 ไร่ข่าวประกวดราคา / จัดประโยชน์ข่าวประกวดราคา / สอบราคา ฝ่ายพัสดุ 
ประกาศขายที่ดินมากกว่า 5 ไร่
ประมูลเพื่อสิทธิการเช่าบริหารสนามฟุตบอลคลองจั่นการเคหะแห่งชาติ ในวันที่ 30 เมษายน 2557 เวลา 9.30-10.30น. (24/03/2557)
การเคหะแห่งชาติ เรื่องขายที่ดินแปลงว่างโครงการเคหะชุมชนเชียงใหม่(หนองหอย) กำหนดลงทะเบียนยื่นข้อเสนอซื้อฯ ตั้งแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 8.30-15.00น. เป็นต้นไป (31/01/2557)
ประกาศ การเคหะแห่งชาติ เรื่องขายที่ดินแปลงว่าง ในโครงการบ้านเอื้ออาทรกาญจนบุรี (กจ.L3) กำหนดลงทะเบียนยื่นข้อเสนอซื้อฯ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา8.30-15.00น.เป็นต้นไป (13/09/2556)
ประกาศ การเคหะแห่งชาติ เรื่องขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในโครงการเคหะชุมชนบางพลีคอมเพล็กซ์ (PC2) กำหนดลงทะเบียนยื่นข้อเสนอซื้อฯ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา8.30-15.00น.เป็นต้นไป (13/09/2556)
ประกาศ การเคหะแห่งชาติ เรื่องขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (บ้านฉาง 2) กำหนดลงทะเบียนยื่นข้อเสนอซื้อฯ ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2556 เวลา8.30-15.00น.เป็นต้นไป (13/09/2556)
อ่านทั้งหมด     
Best resolution 1024x768 Pixel, 2010 Copyright National Housing Authority. All Rights Reserved.
การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 http://www.nha.co.th