logo กลับหน้าแรก

หน้าหลัก >> ข่าวหนังสือพิมพ์มติชน

ข่าวหนังสือพิมพ์มติชน
การเคหะแห่งชาติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการประชุม4TH Asia Pacific Ministerial Conference on Housingand Urban Developmentณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน (9 ม.ค. 2556)
การเคหะแห่งชาติเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าร่วมในการประชุม4TH Asia Pacific Ministerial Conference on Housingand Urban Developmentณ กรุงอัมมาน ประเทศจอร์แดน (9 ม.ค. 2556)
นิสิตสถาปัตย์ ม.เกษตรฯ ดูงานบ้านประหยัดพลังงานต้นทุนต่ำของการเคหะฯ (9 ม.ค. 2556)
กคช. ต่อยอด "บ้านสบายเพื่อยายตา" สู่ 5 ภูมิภาค เริ่มประชุมชี้แจงโครงการที่ระยอง เป็นแห่งแรก (9 ม.ค. 2556)
การเคหะฯ ร่วมประชุมนานาชาติ Urban and Housing Development International Conference ที่ประเทศอินเดีย (8 ม.ค. 2556)
การเคหะฯส่งมอบที่อยู่อาศัยตามโครงการ CSR "บ้านสบายเพื่อยายตา" (8 ม.ค. 2556)
การเคหะแห่งชาติศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม จากแอโรซอล และก๊าซมีเทน จากระบบบำบัดน้ำเสีย (7 ม.ค. 2556)
สำนักงานอัยการสูงสุดร่วมมือการเคหะแห่งชาติ เสริมสร้างความรู้ด้านกฎหมายให้แก่ชุมชน (7 ม.ค. 2556)
วิจัยโครงการพลังงานทดแทนฯ ในโครงการของการเคหะ (7 ม.ค. 2556)
การเคหะจัดสัมมนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการออกแบบ เพื่อการพัฒนาที่อยู่อาศัยป้องกันภัยพิบัติ (7 ม.ค. 2556)

หน้า : [1]


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร การเคหะแห่งชาติ | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615