logo กลับหน้าแรก

หน้าหลัก >> ข่าวสอบราคางานก่อสร้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวสอบราคางานก่อสร้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวสอบราคางานก่อสร้าง

ศรป.๑๔/๒๕๕๘ เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดราชบุรี และโครงการเคหะชุมชน จังหวัดราชบุรี ๑ ระยะที่ ๓
17 พ.ย. 2557
ศรป.๑๓/๒๕๕๘ เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร สวนพลูพัฒนา,โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรองอ้อมน้อย ส่วนเดิม และระยะที่ ๒,โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรอง เพชรเกษม ๙๑ ส่วนเดิม และระยะที่ ๒
17 พ.ย. 2557
ศรป.๑๒/๒๕๕๘ เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๓/๑ จังหวัดเชียงใหม่(สันกำแพง),โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดนครสวรรค์ ๒,และโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๓/๑ จังหวัดเพชรบูรณ์
17 พ.ย. 2557
ศรป.๑๑/๒๕๕๘ เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดชุมพร,โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดภูเก็ต, โครงการเคหะชุมชน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ (อาคารเช่า), โครงการเคหะชุมชน จังหวัดสุราษฎร์
17 พ.ย. 2557
ศรป.๑๐/๒๕๕๘ เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๓/๑ จังหวัดสุรินทร์,โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๔ จังหวัดสุรินทร์,โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๓/๑ จังหวัดบุรีรัมย์ และโครงการ
17 พ.ย. 2557
ศรป.๐๙/๒๕๕๘ เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนลพบุรี ๑ ระยะที่ ๓,โครงการเคหะชุมชนลำปาง ๑ ระยะที่ ๓,โครงการบ้านพักข้าราชการ (ประเภทอาคารเช่า) จังหวัดลำปาง,โครงการเมืองใหม่ในภูมิภาคเชียงร
17 พ.ย. 2557
ศรป.๐๘/๒๕๕๘ เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเคหะชุมชนฉะเชิงเทรา ๒ ระยะ ๑ ส่วนที่ ๒,โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๓/๑ จังหวัดฉะเชิงเทรา,โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดฉะเชิงเทรา(บางปะกง) และโครงการบ
17 พ.ย. 2557
ศรป.๐๗/๒๕๕๘ เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทรรังสิตคลอง ๗/๑ และโครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๓/๒ รังสิต ๗/๓
17 พ.ย. 2557
ศรป.๐๖/๒๕๕๘ เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารเช่าในที่ดินราชพัสดุ จังหวัดร้อยเอ็ด,โครงการอาคารเช่าในที่ดินราชพัสดุ จังหวัดอุบลราชธานี ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒ และโครงการบ้านเอื้ออาทร มุกดาหาร
17 พ.ย. 2557
ศรป.๐๕/๒๕๕๘ เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร ระยะที่ ๒ และ ระยะที่ ๓/๑ จังหวัดขอนแก่น,โครงการเคหะชุมชนขอนแก่น ๑ ระยะที่ ๔ ส่วนที่ ๑ และส่วนที่ ๒,โครงการเคหะชุมชนอุดรธานี ๑ ระยะที่
17 พ.ย. 2557

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร การเคหะแห่งชาติ | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615