logo กลับหน้าแรก

หน้าหลัก >> ข่าวสอบราคางานก่อสร้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวสอบราคางานก่อสร้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวสอบราคางานก่อสร้าง

ศปบ.๑๗๒/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (บ้านฉาง) ชช.๑ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗
18 ก.ค. 2557
สอ.๑๔/๒๕๕๗ เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงภูมิทัศน์,ระบบรักษาความปลอดภัย และอื่นๆ โครงการปรับปรุงอาคารเช่า จังหวัดสมุทรสาคร ระยะ ๒
15 ก.ค. 2557
ศปบ.๑๖๔/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรหัวหิน ๓ และโครงการบ้านเอื้ออาทรปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ชช.๔ (งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗)
15 ก.ค. 2557
ศปบ.๑๖๕/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรศรีราชา ๑,๒ และโครงการบ้านเอื้ออาทรศรีราชา ๓ ชช.๑ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗
15 ก.ค. 2557
ศปบ.๑๖๖/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรยโสธร (สำราญ) และโครงการบ้านเอื้ออาทรยโสธร (ตาดทอง) ชช.๒ (งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗)
15 ก.ค. 2557
ศปบ.๑๗๑/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร ชภ.๒ ชช.๒ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗
10 ก.ค. 2557
พช.๙๑/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี ๒๕๕๕) ชุมชนสวัสดิการแลนด์ ๑ เขตหนองจอก/๒
10 ก.ค. 2557
พช.๙๒/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี ๒๕๕๕) ชุมชนสวัสดิการแลนด์ ๒ เขตหนองจอก/๓
10 ก.ค. 2557
สอ.๑๓/๒๕๕๗ เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า และอื่นๆ ภายในโครงการปรับปรุงอาคารเช่า จังหวัดเพชรบุรี
9 ก.ค. 2557
พส.๑-๑๗/๒๕๕๗ เรียกสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมน้ำรั่วซึมอาคาร ภายในอาคารชุดพักอาศัยสูง ๕ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทรจังหวัดปทุมธานี(สี่แยกปทุมวิไล)
8 ก.ค. 2557

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร การเคหะแห่งชาติ | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615