logo กลับหน้าแรก

หน้าหลัก >> ข่าวสอบราคางานก่อสร้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวสอบราคางานก่อสร้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวสอบราคางานก่อสร้าง

พช.๑๘/๒๕๕๘ เรียกสอบราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนและอาคารแฟลต และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗) จังหวัดอุทัยธานี จำนวน ๒ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
18 ธ.ค. 2557
ศปบ.๐๔/๒๕๕๘ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการเคหะชุมชนมาบตาพุด ชช.๑ (ค่าพัฒนาสังคมปี ๒๕๕๗)
18 ธ.ค. 2557
ศปบ.๐๕/๒๕๕๘ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการเคหะชุมชนสงขลา (น้ำน้อย) ชช.๔ (ค่าพัฒนาสังคมปี ๒๕๕๗)
18 ธ.ค. 2557
พช.๐๘/๒๕๕๘ เรียกสอบราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนและอาคารแฟลต และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗) จังหวัดมุกดาหาร จำนวน ๕ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
3 ธ.ค. 2557
พช.๐๙/๒๕๕๘ เรียกสอบราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนและอาคารแฟลต และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗) จังหวัดอำนาจเจริญ จำนวน ๕ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
3 ธ.ค. 2557
พช.๑๐/๒๕๕๘ เรียกสอบราคางานจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมสาธารณูปโภค สาธารณูปการ ชุมชนและอาคารแฟลต และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗) จังหวัดหนองคาย จำนวน ๕ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
3 ธ.ค. 2557
ศปบ.๐๓/๒๕๕๘ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย โครงการบ้านพัก ข้าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ๓ ชช.๔ (งบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่า ปี ๒๕๕๗)
27 พ.ย. 2557
ศปบ.๐๒/๒๕๕๘ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาลอกรางระบายน้ำ (รางยู) ด้านหลังห้อง โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเช่าโครงการเคหะชุมชนห้วยขวาง ชน.๓ งบประมาณอาคารเช่าปี ๒๕๕๖ (ส่วนที่เหลือ)
27 พ.ย. 2557
ศรป.๑๔/๒๕๕๘ เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดราชบุรี และโครงการเคหะชุมชน จังหวัดราชบุรี ๑ ระยะที่ ๓
17 พ.ย. 2557
ศรป.๑๓/๒๕๕๘ เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร สวนพลูพัฒนา,โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรองอ้อมน้อย ส่วนเดิม และระยะที่ ๒,โครงการอาคารเช่ามาตรฐานรอง เพชรเกษม ๙๑ ส่วนเดิม และระยะที่ ๒
17 พ.ย. 2557

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร การเคหะแห่งชาติ | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615