logo กลับหน้าแรก

หน้าหลัก >> ข่าวสอบราคางานก่อสร้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวสอบราคางานก่อสร้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวสอบราคางานก่อสร้าง

ศปบ. ๗๘ /๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่น ๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนกำแพงเพชร ระยะที่ ๑ ชช.๓ งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๗
11 เม.ย. 2557
ศปบ.๖๙/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ตามกฎกระทรวง ภายในเคหะชุมชนเชียงใหม่ และโครงการเคหะชุมชนเชียงราย (ชช.๓) งบประมาณปี ๒๕๕๗
27 มี.ค. 2557
ศปบ.๗๐/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในเคหะชุมชนสระบุรี ๒ ระยะ ๑,๒ (ชช.๒) งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗
27 มี.ค. 2557
ศปบ.๗๑/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในเคหะชุมชนห้วยขวาง (ชช.๓) งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗
27 มี.ค. 2557
ศปบ.๗๒/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ตามกฎกระทรวง ภายในโครงการอาคารเช่า จังหวัดกาฬสินธุ์, โครงการบ้านพักข้าราชการ จังหวัดกาฬสินธุ์ และโครงการบ้านพักข้าราชการ จังหวัดมหาสารคาม (ชช.๒) งบประมาณปี ๒๕๕๗
27 มี.ค. 2557
ศปบ.๗๓/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ เพื่อการมอบโอน ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสูงเนิน และหนองบัวศาลา ๒ จังหวัดนครราชสีมา ชช.๒ (งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗)
27 มี.ค. 2557
ศปบ.๗๕/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา ภายในบ้านเอื้ออาทรร้อยเอ็ด และบ้านเอื้ออาทรมหาสารคาม ๑ ชช.๒ (งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗)
27 มี.ค. 2557
ศปบ.๗๔/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย ภายในเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ ๑, ระยะ ๑/๒, ระยะ ๒ และบ้านเอื้ออาทรรามอินทรา (คู้บอน) ชช.๑ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗
27 มี.ค. 2557
ศปบ.๖๒/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า ๒ ระยะที่ ๑ – ๓ และโครงการบ้านเอื้ออาทรลาดกระบัง ๒ ระยะที่ ๑ ชช.๑ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗
24 มี.ค. 2557
ศปบ.๖๓/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ตามกฎกระทรวง ภายในโครงการบ้านพักข้าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ (แฟลตเช่าเทศบาล), โครงการบ้านพักข้าราชการ จังหวัดศรีสะเกษ (แฟลตเช่า บ.ข.ส.) ชช.๒ งบประมาณ ปี ๒๕๕๗
24 มี.ค. 2557

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615