logo กลับหน้าแรก

หน้าหลัก >> ข่าวสอบราคางานก่อสร้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดข่าวสอบราคางานก่อสร้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

ข่าวสอบราคางานก่อสร้าง

ศรป.๐๑/๒๕๕๘ เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โครงการบ้านเอื้ออาทร รามอินทรา ๑๑๗ (คลองสามวา)
27 ต.ค. 2557
พส.๑-๐๒/๒๕๕๘ เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมรั้ว,กำแพงกันดิน และงานถนน และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดฉะเชิงเทรา (พนมสารคาม)
13 ต.ค. 2557
สอ.๒๐/๒๕๕๗ เรียกสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงอาคารบ้านแถว ๒ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงอาคารเช่า นิคมสร้างตนเอง จังหวัดลพบุรี (โคกตูม) รับโอน
5 ก.ย. 2557
พพ.๒๑/๒๕๕๗ เรียกสอบราคาจ้างเหมาจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น(IEE) โครงการเคหะชุมชนและบริการชุมชน จังหวัดภูเก็ต(เทพกระษัตรี)
29 ส.ค. 2557
ศปบ.๑๘๕/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้าอาคาร ๒ ชั้นที่ ๑ - ๒ (ฝ่ายการตลาด) ภายในการเคหะแห่งชาติ สำนักงานใหญ่ งบประมาณปี ๒๕๕๗
30 ก.ค. 2557
ศปบ.๑๘๐/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารยานพาหนะ การเคหะแห่งชาติ งบประมาณปี ๒๕๕๗
28 ก.ค. 2557
ศปบ.๑๘๑/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสวนพลูพัฒนา ชช.๔ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗
28 ก.ค. 2557
ศปบ.๑๗๘/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน ๕๒ ชช.๒ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗
25 ก.ค. 2557
ศปบ.๑๗๙/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการเคหะชุมชนรามคำแหง ระยะ ๑, ระยะ ๑/๒ และระยะ ๒ ชช.๑ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗
25 ก.ค. 2557
ศปบ.๑๗๒/๒๕๕๗ เรียกสอบราคางานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรระยอง (บ้านฉาง) ชช.๑ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๗
18 ก.ค. 2557

หน้า : [1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ถัดไป>>


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร การเคหะแห่งชาติ | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615