logo กลับหน้าแรก

หน้าหลัก >> TOR งานก่อสร้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดTOR งานก่อสร้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

TOR งานก่อสร้าง

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชน แบบ A-๑ และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ(บ้านคลองสวน)
18 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชน แบบ A-๑ และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ(บ้านคลองสวน)
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชน แบบ B-๑ (งานส่วนที่เหลือ) และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดราชบุรี ระยะที่ ๓/๒
18 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชน แบบพิเศษ และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร สวนพลูพัฒนา
18 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชน แบบ B-๑ และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดภูเก็ต ระยะที่ ๒
18 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุง(อาคารเช่า) และอื่น ๆ ตามโครงการอาคารเช่าเคหะชุมชนนวมินทร์
4 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างโครงหลังคาMETAL SHEET, ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน(งบแปรญัตติปี ๒๕๕๔) ภายในเขตบางซื่อ ๑ จำนวน ๓ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
3 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเช่า แฟลต ๔ ชั้น ๑ หลัง และอื่น ๆ ตามโครงการบ้านพักข้าราชการ (เช่า) อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
2 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารแฟลต ๕ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการเคหะชุมชนสมุทรสาคร เพชรเกษม ๙๑ (ประเภทเช่า) ระยะที่ ๑ และระยะที่ ๒
2 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเช่าแฟลต ๓ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงอาคารเช่า จังหวัดเพชรบูรณ์
26 ต.ค. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ คสล.และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน(งบแปรญัตติปี ๒๕๕๔) ภายในเขตดินแดง ๓ จำนวน ๒ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
21 ต.ค. 2554

หน้า : << ก่อนหน้า 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615