logo กลับหน้าแรก

หน้าหลัก >> TOR งานก่อสร้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดTOR งานก่อสร้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

TOR งานก่อสร้าง

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสีย เพื่อการมอบโอน และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรร่มเกล้า ๒ ระยะ ๑-๓ ชช.๑ (งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๖)
6 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา ภายในเคหะชุมชนคลองจั่น ชช.๑ (งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๖)
6 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯภายในโครงการอาคารเช่ามาตรฐานรองเพชรเกษม ๙๑ เคหะชุมชนกระทุ่มแบน ชช.๔ (พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๕)
6 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง/ปรับปรุงลานกีฬา และอื่น ๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันกำแพง) ชช.๓ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๖
6 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯภายในโครงการอาคารเช่ามาตรฐานรองอ้อมน้อย เคหะชุมชนกระทุ่มแบน ชช.๔ (พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๕)
6 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ เพื่อการมอบโอน ภายในโครงการเคหะชุมชนบางพลี และโครงการบ้านเอื้ออาทรบางพลี ชช.๔ (งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๖)
2 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ตามกฎกระทรวง ภายในโครงการเพชรเกษม ๙๑ ระยะที่ ๑ งบประมาณ ปี ๒๕๕๖
2 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคา METAL SHEET,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่นๆ (งบแปรญัตติ ปี ๒๕๕๕) ภายในเขตดุสิต และเขตราชเทวี จำนวน ๘๐ ชุมชน
2 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล. และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนฯ (งบแปรญัตติปี ๒๕๕๓) ในจังหวัดชลบุรี จำนวน ๕ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
2 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงบ่อบำบัดน้ำเสีย E๕ และอื่นๆ ตามโครงการเมืองใหม่บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ ราคากลาง ๔๕,๕๕๔,๐๐๐.- บาท
25 เม.ย. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร การเคหะแห่งชาติ | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615