logo กลับหน้าแรก

หน้าหลัก >> TOR งานก่อสร้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดTOR งานก่อสร้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

TOR งานก่อสร้าง

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล., ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, งานสะพานทางเท้า คสล. และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี ๒๕๕๕) ภายในเขตลาดกระบัง จำนวน ๒๖ ชุมชน
21 มี.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคา METAL SHEET, ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี ๒๕๕๕) ภายในเขตบึงกุ่มและเขตคันนายาว จำนวน ๑๔ ชุมชน
21 มี.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี ๒๕๕๕) ภายในจังหวัดอุบลราชธานี จำนวน ๘ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
21 มี.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ และอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง /ปรับปรุงลานกีฬา ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (หนองหอย ๑,หนองหอย ๒ และเจ้าแม่กวนอิม) ชช.๓ งบ พ.ร.บ.
21 มี.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง /ปรับปรุงลานกีฬา ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรพหลโยธิน กม.๔๔ ระยะ ๑- ๒ ชช.๓ งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๖
21 มี.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ และอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรี (ท่าตำหนัก) และโครงการบ้านเอื้ออาทรนครปฐม ๑ (บ่อพลับ) ชช.๒ งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๖
21 มี.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ และงานก่อสร้าง /ปรับปรุงลานกีฬา ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรวังขนาย ชช.๔ (งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๖)
21 มี.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคา METAL SHEET, ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก, ลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก,ทางเท้า ค.ส.ล. และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนฯ (งบแปรญัตติ ปี ๒๕๕๕) ภายในเขตดุสิต ๒ จำนวน ๖ ชุมชน
18 มี.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนฯ (งบแปรญัตติ ปี ๒๕๕๕) ภายในเขตทวีวัฒนาจำนวน ๔ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
18 มี.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคา METAL SHEET,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต,ลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่นๆ (งบแปรญัตติ ปี ๒๕๕๕) ภายในเขตทุ่งครุ จำนวน ๖ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
18 มี.ค. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร การเคหะแห่งชาติ | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615