logo กลับหน้าแรก

หน้าหลัก >> TOR งานก่อสร้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดTOR งานก่อสร้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

TOR งานก่อสร้าง

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนจังหวัดนครราชสีมา ระยะ ๔-๕
19 เม.ย. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานอเนกประสงค์ คสล. และอื่น ๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนเพชรบูรณ์ และบ้านเอื้ออาทรเพชรบูรณ์ ชช.๓ (งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๖)
19 เม.ย. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานค้า และอื่น ๆ ภายในบ้านเอื้ออาทรนครปฐม (กระทุ้มล้ม) และเอื้ออาทรนครปฐม ๑ (พระประโทน) ชช.๒ (งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๖)
19 เม.ย. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ ๒ ชั้น และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนฯ (งบแปรญัตติปี ๒๕๕๕) ในเขตสวนหลวงจำนวน ๘ ชุมชน และเขตประเวศ ๒ จำนวน ๔ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
11 เม.ย. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานร้านค้าชุมชน และอื่น ๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (อิสาณ ๒), บ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (สตึก) และบ้านเอื้ออาทรบุรีรัมย์ (หนองกี่) ชช.๒ งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๖
11 เม.ย. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ชั้นเดียว และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนฯ (งบแปรญัตติปี ๒๕๕๕) ในเขตสายไหมจำนวน ๓๓ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
11 เม.ย. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างสนามเด็กเล่นพร้อมอุปกรณ์ และอื่น ๆ ภายในโครงการเคหะชุมชนวัดไพร่ฟ้า, บ้านเอื้ออาทรลาดหลุมแก้ว, เคหะชุมชนบางหลวง, บ้านเอื้ออาทรคลองสอง, บ้านเอื้ออาทรสินสมุทร, เคหะชุมชนคลองแปด
11 เม.ย. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการ อาคารเช่าเคหะชุมชนห้วยขวาง ระยะที่ ๔(อาคารที่ ๓๗-๓๘) จำนวน ๒ หลัง
11 เม.ย. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการอาคารเช่า จังหวัดตราด ราคากลาง ๒,๔๙๓,๐๐๐.- บาท
11 เม.ย. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ ๑ และบ้านเอื้ออาทรแพรกษา ๒ (ชช.๔) งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๖
10 เม.ย. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร การเคหะแห่งชาติ | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615