logo กลับหน้าแรก

หน้าหลัก >> TOR งานก่อสร้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดTOR งานก่อสร้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

TOR งานก่อสร้าง

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการเคหะชุมชน จังหวัดฉะเชิงเทรา ระยะที่ ๑ (อาคารเช่า)(ฉบับปรับปรุง)
17 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างโครงหลังคา METAL SHEET และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนฯ (งบแปรญัตติปี ๒๕๕๕) ในจังหวัดเพชรบูรณ์ ๒ จำนวน ๗ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
17 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านพักข้าราชการ(เช่า) จังหวัดลำปาง (ฉบับปรับปรุง)
17 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการบ้านพักข้าราชการ(ประเภทเช่า) เทศบาลนครพิษณุโลก (ฉบับปรับปรุง)
17 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลาน คสล. และอื่น ๆ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา ๑-๒) และบ้านเอื้ออาทรชลบุรี (ศรีราชา ๓) ชช.๑ (งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๖)
16 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคา METAL SHEETคลุมลานกีฬาอเนกประสงค์ และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนฯ (พช.) ปี ๒๕๕๓ ภายในชุมชนโรงเรียนวัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เขตพระนคร / ๑
15 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคา METAL SHEET,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่นๆ (งบแปรญัตติ ปี ๒๕๕๕) ภายในเขตบางคอแหลมและเขตยานนาวา จำนวน ๑๕ ชุมชน
14 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนฯ ( พช.) ปี ๒๕๕๓ ภายในชุมชนซอยคู้บอน ๑๒ เขตคันนายาว / ๑
14 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างลานอเนกประสงค์ คสล., ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนฯ (งบแปรญัตติปี ๒๕๕๕) ภายในเขตดอนเมือง ๒ จำนวน ๒๐ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
10 พ.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ตามกฎกระทรวง ภายในโครงการอาคารเช่า จังหวัดอุบลราชธานี งบประมาณปี ๒๕๕๖
10 พ.ค. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร การเคหะแห่งชาติ | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615