logo กลับหน้าแรก

หน้าหลัก >> TOR งานก่อสร้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดTOR งานก่อสร้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

TOR งานก่อสร้าง

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเช่าอาคารที่ ๑-๙,อาคารสำนักงาน และอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงอาคาร(อาคารเช่า) เคหะชุมชนบางชัน ระยะที่ ๑-๒
25 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารแฟลตเอนกประสงค์สูง ๕ ชั้น และอื่นๆตามโครงการปรับปรุงอาคารเช่ามาตรฐานรอง(สุขาภิบาล ๑)
25 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารแฟลตอเนกประสงค์สูง ๕ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงอาคารเช่ามาตรฐานรอง(รามอินทรา)
25 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์,ตู้คอนเทรนเนอร์ตัวยูพร้อมติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนฯภายในเขตจตุจักร ๑ จำนวน ๖ ชุมชนรวม ๑ สัญญา
18 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์,ลานอเนกประสงค์ คสล. และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนฯ(งบแปรญัตติปี ๒๕๕๔)ภายในเขตพญาไท ๑ จำนวน ๔ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
18 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคาร และอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค และงานก่อสร้างภายในเคหะชุมชนมหาสารคาม(แฟลตเช่า)
18 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงอาคารแฟลตสูง ๕ ชั้น และอื่นๆ ตามโครงการปรับปรุงอาคารเช่าเคหะชุมชน จังหวัดเชียงใหม่ ระยะ ๓ ราคากลาง ๑๑,๘๙๘,๐๐๐.- บาท
18 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชน แบบ A-๑ และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดฉะเชิงเทรา(พนมสารคาม) ครั้งที่ ๒
18 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชน แบบ A-๑ และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ(บ้านคลองสวน)
18 พ.ย. 2554
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชน แบบ A-๑ และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดสมุทรปราการ(บ้านคลองสวน)
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์ชุมชน แบบ B-๑ (งานส่วนที่เหลือ) และอื่นๆ ตามโครงการบ้านเอื้ออาทร จังหวัดราชบุรี ระยะที่ ๓/๒
18 พ.ย. 2554

หน้า : << ก่อนหน้า 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615