logo กลับหน้าแรก

หน้าหลัก >> TOR งานก่อสร้าง
วันที่ : ถึงวันที่ :
คำค้น :
เฉพาะหมวดTOR งานก่อสร้าง ข่าว/บทความทั้งหมด

TOR งานก่อสร้าง

เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการ อาคารเช่าเคหะชุมชนห้วยขวาง ระยะที่ ๔(อาคารที่ ๓๗-๓๘) จำนวน ๒ หลัง
11 เม.ย. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ และอื่นๆ ภายในโครงการอาคารเช่า จังหวัดตราด ราคากลาง ๒,๔๙๓,๐๐๐.- บาท
11 เม.ย. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมระบบสาธารณูปโภคฯ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรสมุทรปราการ ๑ และบ้านเอื้ออาทรแพรกษา ๒ (ชช.๔) งบ พ.ร.บ.ปี ๒๕๕๖
10 เม.ย. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมลานค้า และอื่น ๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรพุทธมณฑลสาย ๕, อ้อมน้อย, หลังองค์พระ และพุทธมณฑลสาย ๗ ชช.๒ (งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๖)
10 เม.ย. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ และอื่น ๆ ภายในโครงการบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (สันผีเสื้อ) และบ้านเอื้ออาทรเชียงใหม่ (ป่าตัน) ชช.๓ (งบ พ.ร.บ. ปี ๒๕๕๖)
10 เม.ย. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติ ปี ๒๕๕๕) ภายในเขตดุสิต, เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย และเขตสัมพันธวงศ์ จำนวน ๖ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
9 เม.ย. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนฯ (งบแปรญัตติ ปี ๒๕๕๕) ภายในเขตหลักสี่ จำนวน ๒๕ ชุมชน รวม ๑ สัญญา
29 มี.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคา METAL SHEET,ทางเท้า ค.ส.ล. และอื่นๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนฯ (งบแปรญัตติ ปี ๒๕๕๕) ภายในชุมชนวัดด่าน เขตยานนาวา ๒
29 มี.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์,ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก,ถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต,ลานอเนกประสงค์คอนกรีตเสริมเหล็ก และอื่นๆ (งบแปรญัตติ ปี ๒๕๕๕) ภายในเขตบางกะปิ จำนวน ๑๑ ชุมชน
29 มี.ค. 2556
เรียกประกวดราคาจ้างด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ งานจ้างเหมาก่อสร้างหลังคา METAL SHEET, ลานอเนกประสงค์ คสล., งานสะพานทางเดินเท้า คสล. และอื่น ๆ ตามโครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมชุมชนเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชน (งบแปรญัตติปี ๒๕๕๕) ภายในเขตดินแดง จำนวน ๑๔ ชุมชน รวม
21 มี.ค. 2556

หน้า : << ก่อนหน้า 40 41 42 [43] 44 45 46 47 48 49 50 51 ถัดไป>>


นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์| ข้อกำหนดความมั่นคงปลอดภัยด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายสื่อสาร การเคหะแห่งชาติ | แผนผังเว็บไซต์
สงวนลิขสิทธิ์ การเคหะแห่งชาติ 905 ถ. นวมินทร์ แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240
http://www.nha.co.th E-mail :prdi@nha.co.th
call center 1615